måling af RFID læsefelt
RFID specialisten
Grenaavej 425
DK-8250 Egaa

+45 77 340 900
[email protected]


Måling af RFID læsefeltet


Måling af læsefeltets styrke og udformning er en udfordring for mange, med AN868 RFID feltstyrkemåler til UHF får man et meget konkret billede af læsefeltet form og udstrækning og man får et meget præsist datasæt, baseret på egne værdier for tag karakteristika og orientering.

Hvordan fungerer RFID læsefelts måleren?
AN868 feltstyrke måleren skal anvendes der hvor RFID installationen skal monteres, det er vigtigt at så mange parametre som muligt er ægte og realistiske.
Det betyder at omgivelser og udstyr skal være som i drift.
RFID feltmåling
Systemst grænseværdier konfigureres til at modsvare de tags, der anvendes i den aktuelle applikationen.

Når systemet er konfigureret vil 2 Lysdioder på måleren vise om grænseværdierne i feltstyrken overholdes.

Alle data opsamles på den håndholdte måler AN868 og overføres trådløst til feltstyrke analyseprogrammet på PC-en.

Man kan i analyseprogrammet derefter foretage en detaljeret analyse og konklusion på målingerne. Installationen justeres i henhold til resultatet, og der foretages en ny måling for kontrol

Der kan tilsluttes flere AN868 feltstyrke målere samtidig til det samme analyseprogram, det giver mulighed for meget komplekse måleopsætninger og test scenarier.

AN868 feltstyre måleren er lineært polariseret for at læsefeltet kan måles separat for vandret og lodret det giver det bedste resultat i forhold til at bestemme cirkulariteten i UHF-antenner og den optimale position af UHF tags i en given applikation.

Krav til udstyr:
Analyseprogrammet skal afvikles på en PC med Win XP eller nyere med USB 2.0.

Analyse progammet er det der gør AN868 til et meget mere præcist værktøj til måling af RFID læsefelter end andre "field Strength Meter" AN868 adskilder sig fra andre Field strength meter ved at man kan konfigurere for den aktuelle læser og anvendte tag samt og ikke mindst at data overføres og opsamles i et analyseprogram, og præsenteres både grafisk og i tabeller med eksakte værdier.

Funktioner:

  • Identifikation af aktiv RFID UHF-antenner (Software Debugging).
  • Viser optimal indbyrdes placering mellem antenne og tags.
  • Finder uønskede UHF felter (falsk positive hits).
  • Måler UHF Feltstyrke.
  • Direkte feedback via LED.
  • Software til detaljeret Dataanalyse.
  • Trådløs kommunikation til dataoverførsel mellem feltstyrke måler og PC.


Tekniske specifikationer for RFID feltmåler AN868

Funktioner: UHF Field Detektor med 2,4 GHz trådløs komm.
Antenne UHF Detektor: Linear polariseret 868 MHz Antenne
Dynamisk område: 60dB
Display: 2 værdier der kan konfigureres, LED'er
Trådløs kommunikation : IEEE 802.15.4 /ZigBee
Frekvens ZigBee: 2,4 GHz
ZigBee, antal kanaler: 11-26 kanaler understøttes
ZigBee effekt: 4 dBm (ca. 50m i "line of sight"
Strømforsyning: 2*AAA batterier

Bestilling af RFID læsefelts måler AN868 eller
bestilling af måling foretaget af vores konsulent eller
yderlig information
Kontakt vores RFID ansvarlige eller send os en mail[email protected]Valid HTML 4.01 Transitional  Opdateret 13-01-2013
"));