RFID projektmøde
RFID specialisten
Grenaavej 425
DK-8250 Egaa

+45 77 340 900
[email protected]


Projektplanlægning

Der findes meget sjældent et RFID-system som kan anvendes direkte. Det vil dog ofte være muligt at gennemføre en implementering med standardsoftware, hvor kernen kan anvendes og som kan tilpasses til at understøtte en RFID implementering. Fordelen ved at anvende en kerne som fra et standardsystem er at den vil være gennemtestet inden implementering. Valg af standardsoftware som kerne kan give ressourcer fri til specifikation og udvikling af RFID funktionaliteten.

En anden fordel ved at anvende et standardsoftware til en implementering, kan også være at man til en vis grad bliver nød til at tilrettelægge forretningsgange efter softwaren i stedet for at softwaren tilrettelægges til forretningsgangene. Det giver anledning til en kritisk gennemgang af eksisterende arbejdsrutiner.
Ændring af forretningsgange kan dog også give nogen forvirring i organisationen. Og gøre det sværere for organisationen at forstå og gennemskue det nye system og dets gevinster og dermed at indgå i dialogen om systemet.

RFID projekt

Defineringen af nye roller skal vendes til noget positiv for projektet og den enkelte, man sikrer dermed at processen anvendes til at give hele organisationen optimalt udbytte.
Modstand mod fornyelse skal tages alvorligt og indkalkuleres.

AS IS og TO BE

AS IS (beskrivelse af hvordan det er nu) og TO BE (hvordan man ønsker at det nye skal fungere). Sammen med en FIT / GAP analyse synliggøres forskellen mellem det nuværende og det fremtidige system med RFID funktionalitet.

KRAVSPECIFIKATION

Formålet med en kravspecifikation er at specificere de præcise krav et system skal opfylde. Denne proces sikrer en RFID vidensoverførsel til kunden og en modsat rettet om indsigt i arbejdsfunktioner og betingelser til RFID-specialisten. Herved opnås en fælles forståelse for begreber, projektets rammer og mulighederne.
Kravspecifikation bruges på den måde som en form for dokumentation/beskrivelse på det system der skal udvikles. Kravspecifikationen har også til formål at give alle parter mulighed for indsigelser og indsigt i om alle relevante aspekter er med.
Synlighed giver indsigt.
Omfanget af kravspecifikationen skal altid stå mål med udbyttet.
Det kan anbefales at kravspecifikation gennemarbejdes grundigt på de kritiske områder i processen, og at der laves en mere generel på de mere basale og grundlæggende områder.
En kravspecifikation kan også anvendes til at synliggøre prisen på specifikke systemkrav.

KUNDENS VALG

Det er kunden, som kender behovet i virksomheden, og må forvente at RFID-specialisten har en faglig indsigt om RFID.
Den samlede viden om virksomheden og RFID er det, der skal give dialogen, der fører frem til den bedste løsning.
Det skal være tydeligt hvad der vælges, og hvad der vælges fra.
En TO BE analyse er et godt værktøj til at klarlægge systemet muligheder og organisationens ønsker.

GRUNDLAG OG FORMÅL

En løsning skal altid være baseret på en afvejning af de økonomiske muligheder, arbejdsfunktioner og procedurer, ledelsesmæssige gevinster og hvilke muligheder det giver i form af frigivne resurser.
Derfor starter en implementering med en formålsbeskrivelse, hvor man definer de mål som implementeringen skal opfylde.

RFID-specialisten PROJEKTMODEL

Projektmodellen er udarbejdet med henblik på at være optimal i forhold til en RFID implementering.
Formålet med modellen er at den skal være brugbar i praksis.

Projektmodellen tager udgangspunkt i at der er nogle eksisterende systemer der skal integreres med og at en RFID-løsning ofte er et mix mellem add-on's til disse systemer og nye selvstændige applikationer.

Implementeringsmodel for RFID

1. Målformulering
     1.1. Hvad er formålet med at implementere RFID
     1.2. Beskrivelse af kritiske succesfaktorer.
     1.3. Fortsættelse med implementeringsproces go/ no go
     1.4. TO BE model 1. version
     1.5. Prisoverslag Go/no go beslutning
     1.6. Aftale om systemanalyse
2. AS IS
     2.1. Hvordan er det nuværende system og arbejdsgange AS IS
     2.2. Valg af Systemconcept
     2.3. Beskrivelse af interface til øvrige systemer
     2.4. Udarbejdelse af kravspecifikation
     2.5. TO BE model revideres og detaljeres
     2.6. Tegn projektets risikoprofil
3. Workshop for alle ansatte
     3.1. Præsentation af nye RFID system, udgangspunkt i punkt 2.
     3.2. Interview medarbejdere.
          - Gøres for at undgå modstand mod implementeringsprocessen.
          - For at få inspiration til funktioner, og for at få den praktiske vinkel på systembehov.
          - revision af TO BE model med arbejdsbeskrivelser.
4. Workshop for ledelsen
     4.1. Præsentation af systemet med medarbejdernes forslag. udgangspunkt i punkt 3.
     4.2. Præsentation om særlige ledelsesfordele ved RFID.
          - Fx ABC analyse, konkurrence fordele nye BI værktøjer osv.
     4.3. Interview med ledelsen om ønsker og behov
     4.4. Fortsættelse med samarbejdet
     4.5. Revision af TO BE model
     4.6. Udarbejd en Kravspecifikation, tilføj kritiske succes faktorer og GAB analyse
5. Kontrakt
     5.1. Godkend og underskriv kontrakt
     5.2. Projektplan med milepæle
     5.3. Godkendt systemmodel på basis af TO BE model, kravspecifikation og GAB analyse
6. Implementering
     6.1. Udvikle og tilpas software efter kravspecifikation og systemmodel
     6.2. Implementer den fysiske hardware.
     6.3. Implementer software
     6.4. Tilpas forretningsprocessor
     6.5. Uddannelse af personale i brugen af den nye hardware og software.
7. Opfølgning
     7.1. Fungerer alt som planlagt?
     7.2. Bliver systemet udnyttet som tiltænkt?
     7.3. Opfølgning af de kritiske succesfaktorer.
     7.4. Diskuter om der er opstået nye behov, prioriter og planlæg.
     7.5. Lav en evaluering over projektet

RFID-specialistens mission:
At udvikle smarte og stabile RFID løsninger til kunderne.
Valid HTML 4.01 Transitional  Opdateret 12.10.2011
"));