RFID projektstyring
RFID specialisten
Grenaavej 425
DK-8250 Egaa

+45 77 340 900
[email protected] 1. Start i god tid, det tager længere tid end forventet at få rede på teknologien, vær kritisk, meget information på nettet er halv information der let kan misforståes.
   
 2. Udvælg og test omhyggeligt, test bør altid foretages i de rigtige omgivelser, testopstillinger i andre miljøer giver ofte en forkert billede af mulighederne. manglende standarder og kompatibilitet kan give unødvendige bindinger, standarder giver frihed i fremtiden.
   
 3. Revurder informationsbehovet, se kritisk på forretningsgangene. Hvor er der "skjulte" gevinster? RFID har enorm indflydelse på arbejdsflowet.
   
 4. Udvælg de 4-6 indsatsområder hvor RFID giver de største gevinster, prioriter efter indtjening. RFID specialisten kan hjælpe med investerings og pay back profiler fra 6 cases fra forskellige brancher.
   
 5. Start med kernen og undlad undtagelserne, fordi de fjerner fokus fra de 80% af tilfældene, hvor der kan tjenes mange penge.
   
 6. Test i de rigtige omgivelser, RFID virker, men fungerer ikke ens i alle omgivelser og materialer. Læseafstand ændres væsentligt under forskellige omstændigheder.
   
 7. Tag RFID med i overvejelserne ved produktionsomlægning eller specifikation af nyt IT-system.
   
 8. Anvend den forøgede datakvalitet, som RFID giver, til Business Intelligence systemer. RFID giver et stort og valid datagrundlag.
   
 9. Få den nødvendige interne projekt-organisation på plads og udnyt den organisatoriske løftestang, som RFID er, til informationsdeling.
   
 10. Udviklingen ikke står stille, heller ikke indenfor RFID, udnyt ændringerne til at optimere RFID målene og gevinsterne. Lav et dynamisk system fra starten.
   

Hvis vores 10 gode råd, har givet inspiration,
kan du give inspirationen videre:  
RFID viden og praktisk erfaring!

Valid HTML 4.01 Transitional  Opdateret 01.08.2013
"));